Administracja systemami informatycznymi

Prowadząc swój biznes w Internecie, na pewno bardzo dobrze wiesz, jak ważne jest dla jego rentowności i rozwoju zachowanie ciągłości pracy serwerów.

Każdy problem z infrastrukturą serwerową (niezależnie od jego źródła) wpływa znacząco na wydajność pracy, a tym samym na Twoje finanse i zaufanie Twoich klientów.

Teraz już możesz skupić się wyłącznie na umacnianiu swojej pozycji w branży, bez konieczności podejmowania kosztownych działań, jak zatrudnienie dodatkowego pracownika technicznego. My przejmiemy pełną odpowiedzialność za działanie serwerów.

Oferta w zakresie administracji obejmuje takie usługi, jak:

 • instalacja, administracja, zabezpieczenia oraz monitoring serwerów:
  • serwery http – serwisy internetowe,
  • serwery poczty - poczta,
  • serwery VPN – zdalny dostęp do sieci lokalnej,
  • serwer Samba - otoczenie sieciowe z systemu Windows,
  • serwery FTP - wymiana danych z klientami,
  • serwery baz danych,
  • serwery DHCP - konfiguracja stacji roboczych,
  • serwery DNS - zarządzanie domenami internetowymi,
  • systemy backupowe - zabezpieczenie danych,
  • firewall – ochrona sieci przed nieautoryzowanym dostępem,
  • konfiguracja macierzy dyskowych i zarządzanie nimi,
  • serwery zwirtualizowane,
 • zdalna opieka nad serwerem,
 • instalacja, konfiguracja oraz aktualizacja dowolnego oprogramowania,
 • zarządzanie usługami na serwerze,
 • tworzenie kopii bezpieczeństwa,
 • wirtualizacja komputerów i serwerów,
 • wsparcie dla systemów Redhat, Suse, Debian GNU/Linux, Fedora Core, Slackware, Ubuntu,
 • wdrażanie niestandardowych rozwiązań opartych na systemie Linux.

Co to oznacza dla Ciebie?

 • bezpieczeństwo Twojego środowiska informatycznego,
 • 24-godzinna administracja systemem,
 • 24-godzinna administracja poprawności funkcjonowania usług,
 • stały nadzór nad obciążeniem i wydajnością serwera,
 • bieżące eliminowanie usterek i wszelkich potencjalnych zagrożeń,
 • zapewnienie ciągłości działania serwera oraz usług na serwerze,
 • dostęp do najnowszych technologii,
 • konkurencyjne ceny.

Skontaktuj się z nami i zapytaj o bezpłatną wycenę