Testowanie i optymalizacja aplikacji

OPTYMALIZACJA

Dlaczego systemy stają się niewydajnie ?

W takcie użytkowania systemu rośnie ilość danych, następuje rozbudowa funkcjonalności, dlatego też wraz z upływem czasu wydajność większości systemów maleje. Ponadto, z uwagi na różnorodny charakter pracy, systemy zawierają zazwyczaj uniwersalne rozwiązania (działające w każdej firmie, niezależnie od jej wielkości czy branży, w której się rozwija). Za uniwersalnością nigdy jednak nie idzie maksymalna wydajność.

System, którego nie podda się optymalizacji:

 • obniża wydajność pracowników (długi czas trwania procesów),
 • stwarza ryzyko utraty klienta (długi czas obsługi, pojawianie się błędów w systemie),
 • posiada ograniczenia funkcjonalności (m.in. w wyniku pobierania przez system nadmiarowych danych ) = duże obciążenie , a tym samym spowolnienie, systemu,
 • wpływa negatywnie na prestiż firmy,
 • ogranicza dostęp do aktualnych danych.

Kupno mocniejszego serwera to pozornie dobre rozwiązanie (szczególnie gdy planowany jest rozwój systemu), ponieważ tylko częściowo poprawia wydajność systemu. Poza tym, niejednokrotnie, jest dużo droższym wyjściem niż usługa optymalizacji.

Zoptymalizowany system to:

 • sprawniejsza obsługa = zadowolony klient = wzrost rentowności firmy,
 • większe możliwości pozyskania nowych i utrzymania dotychczasowych klientów,
 • większe możliwości osiągnięcia pozycji lidera na rynku,
 • szybsze dotarcie do nowych rynków,
 • kreowanie pozytywnego wizerunku firmy,
 • duża oszczędność czasu (szczególnie przy najbardziej długotrwałych procesach),
 • duża oszczędność energii,
 • usunięcie przyczyn spadku wydajności (kupno nowego sprzętu ogranicza tylko jego skutki),
 • łatwy i szybki rozwój funkcjonalności,

W ramach optymalizacji oferujemy:

 • diagnozę problemów wydajnościowych,
 • testy obciążeniowe,
 • techniczny plan rozwoju serwisu,
 • przebudowę architektury bazy danych.

Wykorzystujemy takie rozwiązania jak:

 • optymalizacja wydajności bazy danych,
 • optymalizacja kodu źródłowego,
 • mechanizmy przyspieszające wyszukiwanie danych,
 • load balancing,
 • hosting plików statycznych,
 • web cache, squid,
 • klastrowanie i systemy rozproszone.


TESTOWANIE

Testowanie jest potrzebne, aby udowodnić, że aplikacja nie zawiera błędów. Jest zatem miernikiem jej jakości. Współczesne aplikacje składają się przeważnie z wielu współpracujących systemów, należy więc również sprawdzić czy komunikacja pomiędzy nimi nie jest zakłócona. Ponadto, o czym się często zapomina, testy wskazują nie tylko błędy w aplikacji, ale również operacje, do których wykonywania aplikacja nie została stworzona, co wpływa znacząco na jej wydajność.

Testowanie ma zatem dwa główne cele:

 • zapewnienie jakości – jest zorientowane na stosowanie uzgodnionych wcześniej standardów i procedur oraz zapobieganie mogącym pojawić się problemom,
 • wykrywanie błędów – wyszukiwanie błędów w systemie i ocena rezultatów wykonanych działań.

Wybierając nas otrzymujesz:

 • rzetelną ocenę wydajności aplikacji,
 • kompletny projekt zmian,
 • profesjonalne i szybkie wykonanie zmian w aplikacji,
 • konkurencyjne ceny.

Testujemy:

 • serwisy internetowe,
 • aplikacje webowe,
 • intranety i extranety,
 • oprogramowanie,
 • pozostałe aplikacje (napisane w dowolnym języku)

Wykonujemy następujące testy:

 • testy funkcjonalne zgodności z wymaganiami,
 • testy bezpieczeństwa,
 • testy niefunkcjonalne (użyteczność, kompatybilność).

Wykonujemy zlecenia krótko- i długoterminowe, ograniczone czasowo lub/i budżetowo.

Skontaktuj się z nami i zapytaj o bezpłatną wycenę