System IT a zarządzanie zmianą w firmie produkcyjnej

Współpracujemy od 2018 do dziś

Wyzwanie

Nowoczesna produkcja karmy i suplementów dla zwierząt to standard, który właściciel marki Purina utrzymuje na najwyższym poziomie, między innymi w zakładzie produkcyjnym pod Wrocławiem. Zgodnie z polityką firmy oraz wdrożonymi standardami produkcji pracownicy mają możliwość realnego wpływu na sposób pracy i wdrażanie usprawnień w dotychczasowych procedurach. W związku z wdrożoną filozofią oraz coraz większą rolą nowoczesnych technologii w procesach produkcyjnych powstała potrzeba wdrożenia systemowego rozwiązania zgłoszeń oraz dokumentacji metod zarządzania zmianą.

logo Purina

Purina to wiodący na świecie producent którego historia sięga XIX wieku. Według filozofii firmy wysoka jakość produktów utożsamiana jest z wysokimi standardami produkcji i ciągłego doskonalenia procesów.

Jako eksperci wdrażania dedykowanych rozwiązań zajęliśmy się opracowaniem aplikacji do zarządzania zmianą w procesach produkcyjnych zakładów Purina.

Rozwiązanie - Zarządzanie Zmianą

W wyniku prac nad rozwiązaniem dla Purina powstał system do zarządzania zmianą w procesach produkcyjnych, który pozwala na usystematyzowanie planowania i wdrażania innowacji zgłaszanych przez pracowników firmy. Możliwość zgłaszania sugestii oraz planowania wdrożenia zoptymalizowanych metod działania umożliwiły systematyczne podejście do kwestii usprawniania pracy na produkcji.

Narzędzie o uporządkowanej formie zostało wdrożone do użytkowania i stanowi element zakotwiczenia nawyku wprowadzania zmian w kulturze organizacyjnej firmy.

System Zarządzania Zmianą

Kluczowe korzyści

Wdrożenie aplikacji pozwoliło na usystematyzowanie podejścia do wprowadzania korzystnych zmian i przełożyło się na zwiększenie świadomości pracowników o korzyściach płynących z wdrażania usprawnień. Dzięki intuicyjnej obsłudze zarówno operatorzy, jak i liderzy oraz managerowie mogą w prosty sposób korzystać z zasobów systemu, ewidencjonując zgłoszenia i analizując postępy.

Prostota obsługi i przejrzyste informacje zachęcają do korzystania z systemu i realnie wpływają na zwiększoną ilość zgłoszeń innowacyjnych pomysłów.

Uporządkowanie

Uzyskanie wspólnego miejsca do dokumentowania i dzielenia się innowacjami

Wydajność

Możliwość zwiększania wydajności za pomocą gromadzenia i przetwarzania pomysłó

Usprawnienie

Zarządzanie zmianą z pomocą naszego rozwiązania usprawnia operacyjnie produkcję

Kontakt

Light Code Sp. z o.o.

ul. Legnicka 57W/17

54-203 Wrocław, POLAND


NIP: PL8971774725

KRS: 0000389325


+48 71 75 75 400

info@lightcode.eu


Biuro

ul. Ruska 22, IV piętro

50-079 Wrocław

 

Pokaż na mapie


Nasze marki


CleverMED - aplikacja dla lekarzy i gabinetów medyczych

Zasilamy również SaltSquare:


logo

Nasze marki:


CleverMED

Zasilamy również SaltSquare Team


logo